Siv Ark Per Joar Østhus utfører Arkitekt og reguleringsarbeid innenfor områdene privat bolig og næring. Siv Ark Per Joar Østhus utvikler meget god arkitektur gjennom hele prosessen gjennom å kombinere muligheter, struktur og idé. Det er viktig med et godt samarbeid mellom oss og utbygger for å få en god økonomi og lønnsomhet og at det er gode realiserbare løsninger. Siv Ark Per Joar Østhus påtar seg arkitekt jobber i både liten og stor skala, alt fra skisser til område og detaljregulering for nybygg av hytter, leilighetsbygg, eneboliger, næringsbygg og offentlige bygg.